புதுவித ஹெட்போன்களை உருவாக்கும் ஆப்பிள்

ஆப்பிள் நிறுவனம் புதுவித ஓவர்-தி-இயர் ஹெட்போன்களை உருவாக்கி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஆப்பிள் பெற்றிருக்கும் புதிய காப்புரிமையில் புதுவித ஹெட்போன்கள் தானாக வலது மற்றும் இடதுபுற காதுகளை டிடெக்ட் செய்து கொள்ளும் என தெரிகிறது. காப்புரிமைகளின் படி புதிய ஹெட்போன்கள் எதிர்ப்புறமாகத் திருப்பத் தக்கக் கூடியதாகவும், காதுகளில் கச்சிதமாக பொருந்திக் கொள்ளும் வகையில் இருக்கும்.

மேலும் ஹெட்போன்களில் ஐந்து மைக்ரோபோன்கள் இடம்பெற்று இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. ஹெட்போன்களை காதில் வைப்பதற்கு ஏற்ப மைக்ரோபோன்கள் தானாக ஒரு மைக் மூலம் குரல் அங்கீகாரம் மற்றவை பின்னணி இசையை கேட்காதபடி செய்யும்.

காப்புரிமையின் படி இந்த தொழில்நுட்பம் எந்த இயர் கப் வலது காதில் இருக்கிறது என்பதை கண்டறிந்து அதனை குரல் அங்கீகார வசதியை எனேபிள் செய்து கொள்ளும். எனினும், ஆப்பிள் நிறுவனம் திருப்பத் தக்கக் கூடிய ஹெட்போன்களை சரியாக வலது மற்றும் இடதுபுற ஸ்டீரியோ சிக்னல்களை வழங்க பயன்படுத்திக் கொள்ளும்.

புதிய ஹெட்போன்கள் தற்சமயம் காப்புரிமைகளில் இருப்பதால், இவற்றின் உற்பத்தி மற்றும் வெளியீடு குறித்து எவ்வித தகவலும் இல்லை.